วัคซีนที่แนะนำ
ชาวต่างชาติและผู้เข้าชม:

วัคซีนที่แนะนำถ้าคุณอาศัยอยู่ใน (หรือเยี่ยมชม) ประเทศไทย:
– ไทฟอยด์, ไวรัสตับอักเสบเอ, บาดทะยัก, ตามฤดูกาลใน fl uenza

วัคซีนที่ต้องพิจารณาโดยพิจารณาจากความเสี่ยง / ผลประโยชน์เฉพาะบุคคล:
– โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่นโรคพิษสุนัขบ้า

กว่าอายุหกสิบเศษ:

แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี:
pneumovax-23 (pneumonia), seasonal influenza

วัคซีนที่ต้องพิจารณาโดยพิจารณาจากความเสี่ยง / ผลประโยชน์เฉพาะบุคคล:
– งูสวัด (งูสวัด)

สถานการณ์พิเศษ:

วัคซีนที่ต้องพิจารณาตามความเสี่ยงเป็นรายบุคคล:
– ไวรัสตับอักเสบบี, โรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้เลือดออก