side-area-logo

ทีมงาน

บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ของไทยและยุโรปที่ทำงานร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับศูนย์การแพทย์ Driebergen ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบสำหรับแนวคิดของ บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์l และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา อีกทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมของเรา ซึ่งที่ศูนย์การแพทย์นี้มีแพทย์เวชปฏิบัติทั้งหมด 7 ท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากพยาบาล เภสัชกร และผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ  เช่น นักจิตวิทยา นักโภชนากร นักกิจกรรมบำบัด กุมารแพทย์และนักกายภาพบำบัด 5 ท่าน

ทีมหลักของ Be Well Partners ประกอบด้วย:

Daan Groenewegen
แพทย์ที่ปรึกษา

นายแพทย์ ดาน คุนเนอร์เวก จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม  ประสบการณื 5 ปีแรกของแพทย์ฝึกหัดในแผนกอายุรกรรม และแผนกโรคหัวใจ เนื่องจากท่านมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นแพทย์เวชปฏิบัติ ในที่สุดก็ได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ว่า huisarts” ( แพทย์ประจำบ้าน) ในปี 2535ได้ก่อตั้งคลินิกแพทย์ประจำบ้านของตัวเองในเมือง Driebergen ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้สร้างและพัฒนา Driebergen MC ซึ่งกลายเป็นสถานพยาบาลชั้นนำในเมือง

พญ. เปมิกา พิชญะธนกร
แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์หญิงเปมิกา  เริ่มอาชีพพยาบาลวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากวิทยาลัยบรมราชชนนี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำงานที่แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก/ใน ของโรงพยาบาลของรัฐ  ในปี 2551 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเอเชียควบคู่ไปกับอาชีพแพทย์
พญ.เปมิกาได้รับประสบการณ์มากมายในการเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้จัดการปฏิบัติการทางการพยาบาลที่คลินิกแห่งหนึ่งบนเกาะเต่า
หลังจากประสบการณ์การทำงานทางการพยาบาลกว่า 15 ปี ได้ไปทำการศึกษาต่อและได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อฝึกงานที่โรงพยาบาลเลิดสินในกรุงเทพฯ ซึ่งเธอได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทางการแพทย์   และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และนำแนวคิดของแพทย์ประจำบ้านฝั่งชาติตะวันตก เพื่อมาปรับใช้ที่ บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์

มนัสวี เอ็มมานูแอล (อั๋น)
พยาบาลวิชาชีพ

สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการที่สุรวงศ์คลินิกและมีความเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  มีประสบการณ์ทำงานเป็นเวลานานกว่า 15 ปีในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการคลินิก อีกทั้งได้ปฏิบัติงานพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชที่อมราคลินิกในกรุงเทพในช่วงเวลาเดียวกัน

ปราญชลี ดี เมลละ (แอน)
พยาบาลวิชาชีพ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านสุขภาพจาก RMIT University ในเมลเบิร์น ใน 10 ปีแรกเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลและที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในปี 2554 ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพที่ชีวาศรมเฮลท์รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทสุขภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Call Now ButtonCall Now