side-area-logo

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสมาชิกอื่น ๆ

นพ. ริชัย ณัฐกุญชร
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (Part-time)

นพ.ริชัย สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลของรัฐ
และได้ศึกษาต่อในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นเวลา 2 ปีที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  นพ.ริชัยมีประสบการณืการทำงานในตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่งเป็นเวลามากกว่า 5  ปี ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ บี เวล เมดิคอลเซ็นเตอร์

Dr. Chris Taylor
ผู้จัดการทั่วไป

นพ.คริส สำเร็จการศึกษาจาก Sheffield University Medical School ในสหราชอาณาจักร หลังจากจบการศึกษาในปี 1989 ได้ปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติ หลังจากนั้นได้ทำงานและสอนด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 9 ปี  เมื่อมองการรวมทั้งเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการปฏิบัติทั่วไป ต่อมาได้ทำงานในฐานะแพทย์ฉุกเฉินบนเรือสำราญเป็นเวลา 15 ปี นายแพทย์คริส เทย์เลอร์ได้เกษียณในปี 2561 และปัจจุบันอาศัยอยู่ที่หัวหิน

ในเดือนธันวาคม 2562 ได้เข้าร่วมเป็นคณะแพทย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้จัดการทั่วไปในเดือนเมษายน 2563 โดยรับผิดชอบด้านการตลาดและการสื่อสาร และให้คำแนะนำแก่ทีมแพทย์ประจำคลินิก แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ผู้รักษา

Call Now ButtonCall Now