มียาและเวชภัณฑ์หลากหลายประเภทในห้องจ่ายยาของคลินิก ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีในคลังยาของคลินิก ทางเราสามารถจัดหาจากตัวแทนจำหน่ายของเราได้

สำหรับสมาชิกของบีเวลที่ไม่สามารถมารับยาที่คลินิก ทางคลินิกสามารถจัดส่งยาเเละเวชภัณฑ์ไปที่บ้านของลูกค้าได้ มีค่าบริการในการจัดส่งตามระยะทาง