side-area-logo

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการแพทย์

บทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ คือการให้คำแนะนำแก่แพทย์ประจำคลินิก คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการแพทย์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทางมากกว่าสามสิบปี โดยไม่ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ผู้ให้การรักษา

Dr Bernardus (“Ben”) van Zoelen
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

ฯายแพทย์เบน สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หลังจากทำงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติ ในแผนกอายุรกรรมและแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนเป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อทางด้านโรคหัวใจที่โรงพยาบาล Anthonius ใน Utrecht หลังจากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเป็นเวลากว่า 30 ปีในโรงพยาบาลเอกชน“ Het Diakonessenhuis” ใน Utrecht
นายแพทย์เบน ได้พำนักอาศัยอยู่ที่หัวหินและให้คำแนะนำแก่ทีมแพทย์ประจำคลินิกเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

Dr Gerard Smit
แพทย์เวชปฏิบัติเกษียณอายุ

นายแพทย์เคียราด สำเร็จการศึกษาแพทย์ที่ University of Utrecht ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในปี 2519 เขาได้ก่อตั้งคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของตนเองใกล้เมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์จนกระทั่งเกษียณอายุ  ในปี 2524 ถึง 2535ได้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยราสมุสในรอตเตอร์ดัมเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว นายแพทย์เคียราดเป็นประธานสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในภูมิภาคของเขาเป็นเวลา 6 ปี หลังจากเกษียณอายุแพทย์เคียราดและภรรยาตัดสินใจย้ายมาพำนักที่หัวหิน โดยแพทย์เคียราดได้เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์และสังคมของการดูแลสุขภาพครอบครัวให้กับทีมแพทย์ประจำคลินิกบีเวล

Call Now ButtonCall Now