วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมสายพันธุ์ 23 และ 13 (Pneumovax-23 & Prevenar-13)

Share