โลโก้พื้นที่ด้านข้าง

โรงพยาบาลในสังกัด

โรงพยาบาลในสังกัด

Be Well ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิชั้นนำเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ การติดต่อโดยตรงระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล และมีประสิทธิภาพหลังการดูแล

เรามีข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลายแห่งที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ Be Well Members เช่น การลดราคาหลังจากส่งต่อโดยแพทย์คนใดคนหนึ่งของเรา รายละเอียดของสิทธิประโยชน์เหล่านี้สามารถแจ้งได้โดยเจ้าหน้าที่ของ Be Well

.

thThai
โทรเลย