หากท่านต้องการเข้าร่วมการสัมมนาของเรา กรุณา ติดต่อเราทางอีเมล.

จากนั้นเราจะส่งอีเมลถึงคุณในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมและแจ้งรายละเอียดสถานที่

ขอแสดงความนับถือจากทีมแพทย์ Be Well