Be Well สามารถจัดการการฉีดวัคซีนเด็กตามปกติได้ทั้งหมด หากต้องการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดของคุณและรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำกำหนดการมาตรฐานสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็ก โปรดโทร 02 111 6644 หรือติดต่อเราทางอีเมล