โปรดทราบว่า มี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – รวมค่าธรรมเนียมการบริหารวัคซีนแล้ว การปรึกษาแพทย์เป็นทางเลือก แต่ไม่บังคับ

นอกจากนี้ วัคซีนเหล่านี้บางชนิดไม่มีในสต็อกและอาจต้องสั่งซื้อล่วงหน้า

ไข้เลือดออก
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
เดงวาเซีย®4000 บาท3400 บาท
โรคตับอักเสบเอ
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Mevac-A)1400 บาท1,080 บาท
โรคตับอักเสบบี
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนตับอักเสบบี950 บาท800 บาท
วัคซีนตับอักเสบบี950 บาท800 บาท
วัคซีนป้องกันไวรัส HPV (Papiloma)
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีน HPV (Gardasil®4)3200 บาท2950 บาท
วัคซีน HPV (Gardasil®9)6650 บาท6290 บาท
ไข้หวัดใหญ่
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
ควอดริวาเลนต์ซีกโลกเหนือ 950 บาท800 บาท
โรคปอดอักเสบ
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนปอดบวม 23 (Pneumovax®)1650 บาท1490 บาท
โรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนพิษสุนัขบ้า850 บาท750 บาท
บาดทะยัก
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
บาดทะยักท็อกซอยด์ (TT)400 บาท350 บาท
ไทฟอยด์
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนไทฟอยด์1240 บาท1,000 บาท
งูสวัด (งูสวัด/เริม)
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนชิงริกิกซ์6520 บาท6170 บาท
วัคซีนงูสวัด5200 บาท4850 บาท