โปรดทราบว่า มี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – รวมค่าธรรมเนียมการบริหารวัคซีนแล้ว การปรึกษาแพทย์เป็นทางเลือก แต่ไม่บังคับ

นอกจากนี้ วัคซีนเหล่านี้บางชนิดไม่มีในสต็อกและอาจต้องสั่งซื้อล่วงหน้า

Uni 5 : ไข้หวัดใหญ่ฮีโมฟีลัส คอตีบ บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี ไอกรน
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
DTwP-rHepB-ฮิบ1,090 บาท950 บาท
โรคตับอักเสบเอ
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ (ชนิดเชื้อเป็น)800 บาท700 บาท
โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
มีชีวิตอยู่ (วัคซีนลดทอน)980 บาท840 บาท
MMR (คางทูม หัด หัดเยอรมัน)
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีน MMR (คางทูม-หัด-หัดเยอรมัน)965 บาท780 บาท
โรคปอดอักเสบ
วัคซีนมาตรฐานสมาชิก
วัคซีนนิวโมคอคคัส133390 บาท2880 บาท
โรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
วัคซีนพิษสุนัขบ้า850 บาท750 บาท
บาดทะยัก
วัคซีน:มาตรฐานสมาชิก
บาดทะยักท็อกซอยด์ (TT)400 บาท350 บาท