โลโก้พื้นที่ด้านข้าง

นักกายภาพบำบัด

วรดา (“ดา”) เย็นสรวง วท.บ
นักกายภาพบำบัด.

ดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเธอสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 เธอเริ่มต้นการทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัด Fix & Fit ในนนทบุรี และต่อมาได้เข้าร่วมคลินิกกายภาพบำบัดหัวหินที่เธอทำงานจนถึงปี 2563

ดามีความผูกพันอย่างมากกับกายภาพบำบัดทางการกีฬา เธอเป็นนักบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก ITF Men's and Women's World Tennis Tour สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศไทย ดายังเป็นนักบำบัดประจำให้กับทีมประเทศไทยในระหว่างการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเซีย 2017 และฟิลิปปินส์ 2019)

ดูบริการและอัตราค่าบริการกายภาพบำบัดที่นี่ กายภาพบำบัด

thThai
โทรเลย