โลโก้พื้นที่ด้านข้าง

ทีมพยาบาลและคลินิกของเรา

มนัสวี (“น้า”) เอ็มมานูเอล
ผู้อำนวยการ BNS พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และหุ้นส่วนผู้จัดการที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยและการสื่อสารภายนอก

น้าจบจากคณะพยาบาลสภากาชาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอยังได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการอีกด้วย เธอเริ่มทำงานที่คลินิกเด็กอมรา กรุงเทพฯ ในตำแหน่งพยาบาลทั่วไป หลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมกับสุรวงศ์คลินิกเวชกรรมซึ่งเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและโรคทางเพศ อัญทำงานในตำแหน่งพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้จัดการคลินิกมากว่า 15 ปี

ทีมพยาบาลและคลินิกของเรา
ภาพ
ทรงหล้า (``ออย``) จิระนันทสุพงศ์
พยาบาลวิชาชีพ
ภาพ
วันทิดา (``โบว์``) โสดาบัน
พยาบาลวิชาชีพ
ภาพ
กัญญาพัชญ์ (``ปลา``) ทะสกุล
พยาบาลวิชาชีพ
ภาพ
พชร (``หนุ่ย``) เจนเวทย์
ผู้ช่วยเภสัชกร
ภาพ
ปภาณินท์ (``ตุ๊ตา``) บุญล้อม
พนักงานต้อนรับ
ภาพ
ศศิธร (``บูม'') แสงนคร
พนักงานต้อนรับ
ภาพ
อรนิชา (``อ้อ``) คงคำ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ภาพ
จินตนา (``ใหม่``) สุริยวงศ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ภาพ
สุภาวดี (``ปีใหม่``) เหล็กภิรมย์
นักบัญชี
thThai
โทรเลย