Be Well Medical Centers kärnmål är att vara "den första kontaktpunkten" för din familjs hälsovård.

Våra läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan medicinsk personal kommer att erbjuda ett brett utbud av primärvårdstjänster på BelVida Estates center och genom telefonkonsultationer 7 dagar i veckan, från 8:00 till 18:00 på vardagar och 10:00 till 16:00 på helger. Vår Black Mountain Location tillhandahåller de flesta av samma tjänster men bara under vardagar. Tandvård kan endast hittas i vårt BelVida Estates-center. Dessutom kommer hembesök att tillhandahållas varje dag och natt.

Alla patienter är välkomna under vår kliniks öppettider, men hela vårt utbud av tjänster är endast tillgängligt för registrerade patienter ("Medlemmar"). Närhet är viktigt för att ge adekvat medicinsk vård på din plats. Vi kan därför endast betjäna Medlemmar som bor inom en ca. 20 minuters bilresa från kliniken. Vi kan göra undantag för patienter som bor strax utanför detta område men för hembesök tillkommer en extra avgift.

Du kan bli Be Well-medlem genom att registrera dig på ett av våra center. Registreringsproceduren kommer att innefatta att fylla i ett frågeformulär, en intagningskonsultation och grundläggande medicinska tester utförda av en av våra läkare, helst på BelVida Estates plats. För att ge patienterna effektiv medicinsk vård är det viktigt att vi har dina uppdaterade journaler.

Be Well-medlemmar är berättigade till särskilda privilegier och rabatter på vårt center, såväl som hos vissa andra vård- och produktleverantörer.

Be Well Medical Center samarbetar nära med ledande sekundära och tertiära vårdgivare för patienter som behöver ytterligare specialiserad undersökning, behandling eller sjukhusvistelse. Vi kommer, med din input, att välja den kvalificerade specialisten eller sjukhuset, förse dem med en remissnotis (med vår diagnos och dina journaler), boka tid och ordna adekvat uppföljning efter behandlingen. Vid behov kan vi också ordna en "second opinion".

För tydlighetens skull: Be Well Medical Center har inget traumacenter och vi tillhandahåller inte heller akutmottagning som röntgen. Vid större händelser som misstänkt benbrott, plötslig och svår andnöd eller bröstsmärtor, stroke och ormbett rekommenderar vi att du kontaktar akutmottagningen på ett närliggande sjukhus eller ringer 1669. Du kan ringa oss för rekommendation, remiss, arrangemang och/eller uppföljning, men patienten skulle behöva åka direkt till sjukhuset.