Thailand är känt för sin välutvecklade sjukvårdssektor. Landet har en unik rikstäckande struktur av statligt ägda och privata sjukhus och specialiserade kliniker som tillhandahåller medicinska tjänster enligt internationella standarder, kombinerat med den berömda thailändska gästfriheten. Patienterna är inte bara lokala invånare utan också "medicinska turister" från hela världen.

Thailands medicinska sektor har väldigt få institut specialiserade på primärvården tjänster i koncept som tillhandahålls i de flesta västländer av t.ex. "husläkare", "allmänläkare", "huisartsenpost", "Hausarzt Klinik", "médecin de famille", allmänläkare eller liknande vårdgivare.

Be Well Medical Center har etablerats för att föra det västerländska konceptet familjehälsovård till Thailand. Vårt första center öppnades i december 2019 i Hua Hin på platsen för BelVida Estates, tidigare Banyan Residences Villas Resort & Residences.

Liebe deutschsprachige Einwohner i Hua Hin

Här i Thailand har Sie zweifellos erlebt, dass das Land im Vergleich zu vielen anderen aufstrebenden Märkten in der Region über eine hervorragende Gesundheitsinfrastruktur verfügt. Der thailändische medizinische Pflegesektor wird jedoch von sogenannten „Secondary Care“ -Dienstleistern dominiert, das heißt von Krankenhäusern und Spezialkliniken. In Deutschland und den meisten anderen deutschsprachigen Ländern sind wir an unseren Hausarzt gewöhnt, der die Grundversorgung übernimmt und uns durch spezialisierte Behandlungsprozesse führt. Der Hausarzt kennt uns und unsere Familie und führt unsere Krankenakten.

I Thailand är det Konzept der Grundversorgung kaum entwickelt. Aus diesem Grund haben wir Be Well ins Leben gerufen, ein medizinisches Zentrum, das sich ganz auf die Grundversorgung konzentriert, wie Sie es in Deutschland gewohnt sind.

Wenn Sie eine deutsche Kranken- oder Reiseversicherung haben, werden die Kosten von Be Well höchstwahrscheinlich erstattet. Bitte überprüfen Sie die Richtlinien Ihrer Versicherung.

While das medizinische Personal des Zentrums fließend Englisch und Thailändisch spricht, gibt es möglicherweise Patienten, die eine Übersetzung oder Erklärung von medizinischen Begriffen in deutscher Sprache wünschen. Under hösten kontaktar vi oss per e-post till: info@bewell.co.th och wir werden die Übersetzung veranlassen.

Wir freuen uns, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Das Be Well MC-Team.

Best Nederlandse en Vlaamse invånare i Hua Hin

Som du själv upplever har Thailand en väl utvecklad medicinsk sektor, säkert i jämförelse med andra länder i regionen.

Jag har ett utbud av omsorg som är dominerat av "tweede linjen": vårdcentraler och specialiserade kliniker. De 'eerstelijnszorg' är nauwelijks utvecklad.

Om detta har vi tagit initiativet till en husmanspost som ska läggas till en välkänd modell i Nederland och België. Vi verzorgen basis medische omsorg för din familj 7 dagar per vecka, 24 timmar per dag.

Vår partner för kunskap och utbildning är det Medisch Centrum Driebergen av husarts Daan Groenewegen.

Als u een nederländska av Belgisch zorg- of reisverzekering har de kosten av Be Well hoogstwaarschijnlijk gedekt. Se dock för de säkerhet även till din polis.

De spreektaal in de kliniek är engelska. Mocht du behöver ha en översättning av medicinska termer på nederländska och vi kan där för omsorgsdragen. Som du ser har vi ett antal nederländska medicinska konsulter.

Du kan nå oss via e-post info@bewell.co.th av telefonisch (02-1116644).

Vi är gärna från tjänsten.

Het Be Well MC-team.

Chers résidents français (ou francophones) à Hua Hin

En vivant en Thaïlande, vous avez sans aucun doute constaté que le pays dispose d'une excellente infrastruktur de soins de santé par rapport à de nombreux autres «marchés émergents» de la région. Cependant, le secteur thaïlandais des soins médicaux est dominé par les fournisseurs de services dits de «soins secondaires», à savoir les hôpitaux et les cliniques spécialisées. En France, nous sommes habitués à notre médecin de famille qui fournit des soins primaires et nous guide à travers les processus de traitement spécialisé. Le médecin de famille nous connaît, ainsi que notre famille, et conserve nos dossiers médicaux.

En Thaïlande, begreppet "soins primaires" n'est guère développé. C'est pourquoi nous avons lancé Be Well, un center medicinsk entièrement spécialisé dans les services de soins primaires, similaire à celui auquel vous êtes habitué en France.

Si vous avez une assurance santé ou une assurance voyage française, les coûts de Be Well seront probablement remboursés. Nous vous invitons donc à vérifier les termes et conditions de votre contrat d'assurance.

Bien que le personal médical de Be Well parle couramment l'anglais et le thaï, nous sommes à votre disposition pour traduire en français et vous les expliquer au besoin, tous les termes médicaux qui vous concernent. Dans ce cas, n' hésitez pas à nous contacter via info@bewell.co.th et nous organiserons la traduction.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir dans notre centre.

L'équipe Be Well MC.

Kære Danskere bosiddende i Hua Hin

När du bor i Thailand har du utan tvivl upplevt landet har en utmärkt infrastruktur för hälsovård jämfört med många andra "nya markerade" i regionen. Men den thailändska medicinska vårdsektorn dominerar av så kallade "sekundær vård" tjänsteleverantörer, vilket betyder sjukhuspersonal och specialiserade kliniker. I Danmark är vi vant till vår familjs läkarmottagning, där vi leverer primärvård och guider oss genom processorer med specialistbehandling. Familjens läkare känner oss och vår familj och lagrar våra medicinska filer.

I Thailand är primärvården utvecklad. Därför har vi inledt Be Well, et medicinskt center, där är fokuserad på primärvård som är vant till i Danmark.

Om du har en dansk hälso- eller reseförsäkring, vil utgifterna til Be Well förmodligen bli godt gjort. Kontroller vänligen din forsikring.

Mens det medicinska personalen i centret taler flydende Engelsk och Thai, kan der vara Danske patienter som gerne vil have oversættelse eller forklaring af medicinske termer på Dansk. I så fald ska du kontakta oss via info@bewell.co.th, så sørger vi for oversættelse.

Kära Hua Hinare

Som bosatta här i Thailand har ni säkert haft någon erfarenhet av den utmärkta thailändska sjukvården, speciellt jämfört med några av andra länderna i regionen.

Dock är det så att den thailändsk vården är mest koncentrerad på sekundär vård, menande större sjukhus och specialistmottagningar. Den primära vården, en familjedoktor eller den lilla lokala vård centralen som hjälper och guidar oss finns inte i svensk mening. Här hemma gäller den vårdcentral som man är länkad till och sedan behöver remiss till specialistbehandling på våra större sjukhus. Vårdcentralen har våra sjukjournaler med vår historik ang.. våra sjukdomar och behandlingar.

Detta förekommer nästan inte alls här i Thailand. Det är därför vi har startat ”Be Well”, ett vårdcenter som koncentrerar sig på primärvård och service på det sätt som vi är hemma i Sverige.

Om du har en svensk reseförsäkring kommer denna mest troligt att täcka dina kostnader hos Be Well. För att vara helt säker kolla med ditt försäkringsbolag.

Våra doktorer och sjuksköterskor talar flytande Engelska och Thai. Skulle det dock vara så att någon behöver översättning så kontakta oss på info@bewell.co.th så ordnar vi översättning till Svenska.

Kjaere Nordiske borgere i Hua Hin och omegn

Skandinaver i Thailand har helt säkert upptäckt i Thailand har en välutbyggd hälsotjänst jämfört med andra land omkring oss. Ej sällsynt är hälso- och sjukvårdsutbildning i USA eller Europa. Det är dog en liten men viktig forskjell från Norges helsetjeneste.

Den viktigaste forskjellen är i Thailand drar vi rett til sjukhuset, medan i Norge är vi vant til aa uppsöke doktor foerest (primaerhelsetjeneste og fastlegeordningen). Familjeläsare ställer diagnos och utställer medicinresept eller foretar enklare ingrepp. Om du är säker på att få diagnosen eller att du är säker på att du är säker på att diagnosen hänvisas till speciallege eller sjukhus. Som känt är det goda sjukhuset i Thailand inte billigt. Vi som har bodd her någon tid har ogsaa erfart at legene i Thailand foreskriver “en hel baerepose” med medisiner. Slik vi erfarer det är apoteken i sykehusene här nede en del av sjukhuset (och saaledes en del av sykehusets inntjeningsfaktorer).

I Thailand är primärtjänsten knapt eller mangelfullt utvecklad. Därför har vi under uppbyggnad en hälsotjänst mer på linje med Norges hur man ställer diagnos, utställer recept, föreskriver enklare behandling eller hänvisar till specialleger eller sjukhus.

I många fall tror vi att detta blir billigare för patienter. (Vi har inte inkomster av aa foreskrive store mengder medisener).

Vaare leger og annet medicinsk personell snakker godt engelsk. Om patienten oensker översettelse eller forklaring på medicinska uttryck kan de kontakta oss via info@well.co.th hvor vi vil formidle översettelse.

Vi har de noedvendige godjenneler för aa drive primaerhelsetjeneste i Thailand. Om du är tilknyttet helsetjenesten i Norge eller har Reiseförsäkring som dekker detta, kommer kostnaden vid besök eller behandling att bli återbetald efter de riktlinjer som gäller för legebehandling i landet.

Vi er glade för att vara til tjänst.

Ha det bra MC-teamet.

Estimados residentes españoles en Hua Hin

Viviendo en Tailandia, sin duda, habra experimentado que el país tiene una excellent infraestructura de atención médica en comparación con muchos otros "mercados emergentes" del area. Sin embargo, el sektor tailandés de atención médica está dominado por los llamados proveedores de servicios de "atención secundaria", es decir, hospitales y clínicas especializadas. En España estamos acostumbrados a nuestro médico de familia que brinda atención primaria y nos guía a través de processos de tratamiento especializado. El médico de familia nos conoce a nosotros ya nuestra familia y mantiene nuestros archivos médicos.

En Tailandia, el concepto de atención primaria apenas está desarrollado. Es por eso que hemos iniciado Be Well, un centro médico totalmente enfocado en servicios de atención primaria similares a los que usted ha estado acostumbrado en España.

Si tiene un seguro de salud o de viaje español, los costos de Be Well probablemente serán reembolsables. Por favor revise su politica.

Si bien el personal médico del centro habla inglés y tailandés con fluidez, es posible que haya pacientes a quienes les gustaría traducir o explicar los términos médicos en español. En tal caso, contáctenos a través de info@bewell.co.th y coordinaremos la traducción.

Esperamos darle la bienvenida en nuestro centro.

El equipo Be Well MC.

Cari residenti italiani a Hua Hin,

Vivendo i Thailand non hai dubbi che il Paese abbia un'eccellente infrastruttura sanitaria rispetto a molti altri "mercati emergenti" della regione. Tuttavia, il settore dell'assistenza medica thailandese è dominato dai cosiddetti fornitori di servizi di "assistenza secondaria", avere ospedali e cliniche specializzate. I Italia siamo abituati al nostro [medico di famiglia] che fornisce assistenza primaria e ci guida attraverso processi di trattamento specializzato. Il medico di famiglia conosce noi e la nostra famiglia e conserva le nostre cartelle cliniche.

I Tailandia il concetto di assistenza primaria è appena sviluppato. Questo è il motivo per cui abbiamo avviato Be Well, un centro medico completamente focalizzato sui servizi di assistenza primaria simili a quelli a cui sei stato abituato i Italien.

Se hai un'assicurazione sanitaria o di viaggio italiana, i costi di Be Well saranno molto probabilmente rimborsabili. Si prega di controllare la vostra politica.

Mentre il personal medico del centro parla fluentemente inglese e tailandese, potrebbero esserci pazienti italiani che vorrebbero una traduzione o una spiegazione dei termini medici in italienska. In tal caso, per informazini del nostro centro medico vi preghiamo di contattarci tramite info@bewell.co.th e provvederemo alla traduzione.

Живя в Таиланде, Вы, несомненно, должны знать, что страна имеет отличную инфраструктуру здравоохранги другими «развивающимися рынками» в регионе. Однако в секторе медицинской помощи Таиланда преобладают, так называемые, поставщики услугольощощощощощощощощощотичн: и госпиталя широкого профиля или узко специализированные клиники. В России давно и успешно практикуются услуги такого понятия, как "Семейный Доктор". Это врач общей практики, который занимается профилактикой , диагностикой и лечением детей и взрослых. Это врач, получивший специализированную многопрофильную подготовку высокой квалификации. Преимущества

очевидны: существенная экономия вашего времени на обследования и диагностику. Непрерывное аблюдения за пациентом. Семейный врач знает вашу историю болезней. Все особенности вашего здоровья и ваших детей. Хранит ваши медицинские документы. Первый приходит к вам на помощь!

В Таиланде концепция первичной медицинской помощи практически не разработана. Вот почему мы создали медицинский центр «Будь здоров», полностью ориентированный на первичную медицинск. Помощь, аналогичную той, которая также популярна в России.

Mедицинский персонал центра свободно владеет английским и тайским языком. По требованию пациента наш центр может предоставить услуги русского переводчика. Если вам нужен переводчик, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее по электронной почте: info@bewell.co.th

Мы с нетерпением ждем Вас в нашем центре !

Команда Be Well MC.

Hyvät Hua Hinissa asuvat suomalaiset

Thaimaassa asuessasi olette varmasti huomanneet kuinka täällä på hyvät terveydenhuollon palvelut verrattuna muihin kehittyviin talouksiin aasiassa. Thaimaassa kuitenkin terveydenhuolto on keskittynyt yksityisiin sairaaloihin ja erikoistuneisiin kliniikoihin, jotka dominoivat markkinaa. Suomessa olette tottuneet omalääkäri-malliin terveyskeskuksissa, jossa lääkäri tuntee potilaan paremmin ja jos tarvetta tulee, osaa ohjata erikoissairaanhoitoon. Tiedot asiakkaasta ovat yhdessä paikassa.

Thaimaassa terveyskeskukset eivät ole kovin kehittyneitä, joten sen vuoksi olemme perustaneet Be Well-terveyskeskuksen jonka tarkoituksena on palvella samalla tavalla kuin omalääkäri Suomessa.

Suomalainen matkavakuutus korvaa kustannuksemme hyvin todennäköisesti. Tarkistathan vakuutuksesi ehdot.

Terveyskeskuksemme henkilökunta puhuvat Englantia ja Thaita äidinkielenään, mutta saatat tarvita selityksen tai käännöksen Suomeksi. Voit ilmoittaa tarpeestasi info@bewell.co.th, jotta voimme toimittaa sinulle käännöksen.

Tervettuloa Ha det bra terveyskeskukseemme,
Var väl terveyskeskuksen henkilökunta