Våra läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal kommer att tillhandahålla en rad primärvårdstjänster som:

Bildikon
Allmän diagnostik
Många av de vanligaste blod- och urintester finns tillgängliga i vårt laboratorium på plats. För andra tester kan vi ordna analys.
Bildikon
Hälsokontroller
Personliga hälsokontroller plus hälsokontroller för försäkring, arbetstillstånd osv.
Bildikon
Vaccinationer
Ett komplett utbud av vuxen- och barnvacciner finns tillgängliga.
Bildikon
Vanliga sjukdomar
Behandling av vanliga sjukdomar och hudproblem.
Bildikon
Kroniska sjukdomar
Pågående behandling & tillsyn av långvarig sjukdom som diabetes, högt blodtryck, förhöjt kolesterol m.fl.
Bildikon
Behandling efter mindre olyckor
Såsom suturering och allmän sårvård mm.
Bildikon
Pediatrik
Sjukvård för spädbarn, barn och ungdomar.
Bildikon
Nödsamtal
Akut hembesök när kliniken är stängd
Bildikon
Näring
Kost- och näringsrådgivning.
Bildikon
Rådgivning & Remiss
Urval av specialister och/eller sjukhus för specialiserade tester t.ex. skanningar, öppenvård eller sjukhusvistelse. Vi kommer även att lämna remissanteckningar, boka tider och ordna uppföljning efter behandlingen.
Bildikon
Vård i hemmet
Hemtjänst på dagtid inklusive medicinsk behandling, omvårdnad och sjukgymnastik för patienter som inte kan komma till kliniken.
Bildikon
Telefon-, e-post- eller VDO-konsultationer
För vissa mindre problem eller om du inte kan komma till kliniken kanske du föredrar att kontakta oss via telefon eller e-post. För e-post vänligen tillåt upp till 24 timmars svarstid.
Bildikon
Mental hälsovård
Urval av mentalvårdstjänster inklusive psykoterapi, mentalvårdsrådgivning och livscoaching. Tillgänglig via våra specialkliniker.