นักกายภาพบำบัดของเราให้การดูแลรักษา ภายใต้ความเห็นและการวินิจฉัยโดยแพทย์ประจำคลินิก การบริการทางกายภาพบำบัด รวมถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางด้านกีฬา การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด   รวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อ และเส้นเอ็นเป็นต้น

โดยนักกายภาพของ บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินเพื่อหาสาเหตุของการบาดเจ็บ และรักษาโดยการนวดบำบัดร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพ เช่น เครื่องอัลตร้าโซนิค เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า พาราฟินบำบัด ประคบร้อน/เย็น

แผนกกายภาพบำบัดนำโดยคุณช่อผกา คงกะเรียน (กุ้ง)

อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัด

การรักษาทางกายภาพ:มาตรฐานสมาชิก
กายภาพบำบัดติดตาม 60 นาทีTHB 800THB 600
กายภาพบำบัดติดตาม 90 นาทีTHB 1,200THB 900
คอร์สกายภาพบำบัด 10 + 1 ครั้ง 60 นาทีTHB 8,000THB 6,000
กายภาพบำบัด 10 + 1 ครั้ง 90 นาทีTHB 12,000THB 9,000
กายภาพบำบัด 5 ครั้ง 60 นาทีTHB 3,700THB 2,800
กายภาพบำบัด 5 ครั้ง 90 นาทีTHB 5,700THB 4,300
กายภาพบำบัดเริ่มต้น 90 นาทีTHB 1,200THB 900
กายภาพบำบัด 30 นาทีTHB 400THB 300
Physio Express (15 นาที)THB 250THB 200
บ้านกายภาพบำบัดโทร 1 ชั่วโมง-THB 1,500
เทป Kinesio (เล็ก)THB 120THB 100
เทป Kinesio (ใหญ่)THB 220THB 200