Verliezen om te winnen! – Medisch oefenprogramma

Be Well en True Arena hebben hun krachten gebundeld om een afslankprogramma aan te bieden dat is opgebouwd rond medisch toezicht en professionele ondersteuning, zodat u veilig kunt afvallen en langdurig gewichtsverlies kunt behouden door middel van dieet- en gedragsverandering.

Ons programma kent drie kernelementen:

• Medisch toezicht

• Gepersonaliseerd oefenplan

• Professionele monitoring

Medisch toezicht

Elk programma begint met een assessment door drie professionals. Een arts zal controleren op medische aandoeningen die gewichtstoename kunnen veroorzaken, evenals op complicaties die kunnen voortvloeien uit overgewicht. Een belangrijk aandachtspunt bij deze evaluatie is het zoeken naar medische aandoeningen die een oefenprogramma onveilig kunnen maken.

Overleg met een diëtist van Be Well onderzoekt de voedingsaspecten van gewichtsverlies, onderzoekt en adviseert over eventuele ongewenste aspecten van uw huidige benadering van voeding en begeleidt u vervolgens bij uw voedingskeuzes en maaltijdplanning.

Een gecertificeerde fitnessprofessional van True Arena beoordeelt uw initiële trainingsstatus en bepaalt eventuele beperkingen en aspecten van de fysieke fitheid die speciale aandacht behoeven.

Op basis van hun beoordelingen zullen deze drie professionals u een trainings- en voedingsschema aanbevelen, waarbij rekening wordt gehouden met uw doelstellingen en voorkeuren. Met u worden doelstellingen voor het stellen van doelstellingen en een algemeen managementplan overeengekomen, inclusief een schema voor voortgangsbeoordelingen.

Gepersonaliseerde oefenplan

De gecertificeerde fitnesstrainers van True Arena begeleiden en begeleiden uw persoonlijke oefenplan bij elke stap in de True Arena sportschool, het zwembad en/of de atletiekbaan.

Professionele monitoring

De medische staf van Be Well krijgt voortgangsfeedback van de fitnesstrainers van True Arena Hua Hin. Vervolgconsulten met de arts en diëtist zullen plaatsvinden volgens het door u afgesproken schema, waarbij uw voortgang in de richting van de tijdens het eerste gesprek gestelde doelen wordt beoordeeld en er gelegenheid wordt geboden voor verdere coaching en de kans om vragen te stellen of zorgen te uiten.

Verliezen om te WINNEN! is een uitbreidbaar programma van 12 weken, gericht op succes op de lange termijn in plaats van op de snelle oplossing. Elk programma omvat een persoonlijk dieet- en fitnessplan, afgestemd op uw behoeften en gebaseerd op een eerste beoordeling door een arts, een voedingsdeskundige en een gecertificeerde personal trainer.

Stuur een e-mail of neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie.

logo kopiëren
LOGO TAHH