Living Will Service bij Be Well

Een levenstestament, ook wel een richtlijn voor artsen of een wilsverklaring genoemd, is een juridisch bindend document waarin uw wensen voor medische zorg rond het levenseinde worden vastgelegd, voor het geval u uw beslissingen niet meer kunt communiceren.

In uw levenstestament kunt u artsen verzoeken bepaalde levensverlengende behandelingen niet toe te passen, om onnodig lijden of nutteloze verlenging van het leven te voorkomen.

Een levenstestament wordt alleen geactiveerd als u door een behandelend arts ongeneeslijk ziek wordt verklaard. Terminaal ziek betekent dat u een levensbeperkende medische aandoening heeft die niet langer effectief kan worden behandeld.

Een levenstestament is niet alleen voor oudere volwassenen. Onverwachte situaties rond het levenseinde kunnen op elke leeftijd voorkomen. Daarom is het raadzaam dat alle volwassenen dit document opstellen.

Wat zijn de wettelijke vereisten?

U kunt een juridisch bindend levenstestament opstellen door het sjabloon in te vullen. Om het levenstestament af te dwingen geven de meeste ziekenhuizen er de voorkeur aan dat het document wordt ondertekend door een van de Be Well Doctors, een notaris (als eerste getuige) en een tweede getuige, bij voorkeur de wettelijke nabestaanden (bijvoorbeeld de echtgeno(o)t(e) of volwassen kinderen). .

Om het opstellen van uw levenstestament probleemloos te vergemakkelijken, hebben wij advocaat/notaris mevrouw Kantee Isareenuruk uitgenodigd om uw document in ons centrum te ondertekenen en af te stempelen.

Zodra u in het centrum bent, ondertekent u twee originelen, bewaart u er één en bewaren wij de andere in de map. We maken allebei digitale kopieën voor distributie. Indien en wanneer nodig sturen wij uw levenstestament naar het ziekenhuis, de kliniek of de arts waar u zorg aan het levenseinde krijgt.

Sollicitatie- en benoemingsproces

Deze service bij Be Well wordt exclusief aan leden aangeboden. Als u wilt doorgaan met het door ons laten opstellen van uw levenstestament, download dan het bestand sjabloon. Als u problemen ondervindt bij het downloaden, stuur ons dan een e-mail en wij zullen het document naar u e-mailen.

Vul het sjabloon in en stuur ons een e-mail om te laten weten dat u een afspraak wilt maken. Wij laten u het tijdstip van uw afspraak weten. U dient bij de afspraak uw paspoort en het sjabloon mee te nemen, zonder handtekeningen, aangezien dit in het bijzijn van de advocaat moet gebeuren en uw getuige bij u aanwezig moet zijn.

De servicekosten bedragen THB 1200.

Patiënten die er de voorkeur aan geven de medische inhoud van het levenstestament met een van onze artsen te bespreken, moeten voorafgaand aan een bezoek aan de advocaat een aparte afspraak maken. Het gebruikelijke tarief voor een doktersconsultatie is van toepassing.

Onze aanbevelingen

Wij raden u aan uw levenstestament na 3 jaar te verlengen, omdat sommige ziekenhuizen de regel hebben dat het document niet ouder mag zijn dan 3 jaar.

Het is ook in uw belang dat u een kopie van uw ondertekende levenstestament uitdeelt aan naaste familieleden en vrienden en hen opdraagt het levenstestament naar de verzorgers te sturen wanneer zich een levenseindesituatie voordoet, aangezien zij mogelijk eerder over de situatie zullen horen. dan goed zijn. U kunt er ook voor kiezen om een kopie te sturen naar (de) ziekenhuizen die u vaak bezoekt.

Neem contact met ons op

We hebben een lijst opgesteld met veelgestelde vragen die onze leden hebben gesteld en die mogelijk uw vragen beantwoorden; Klik hier of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken via e-mail of bel ons op 02 111 6644.

Als u een Sjabloon voor levenstestament, klik op de onderstaande knop.