Levenstestamenten: veelgestelde vragen

Een Living Will-service is nu exclusief voor leden beschikbaar bij Be Well Medical Center. Een levenstestament, ook wel een richtlijn voor artsen of een wilsverklaring genoemd, is een juridisch bindend document waarin uw wensen voor medische zorg rond het levenseinde worden vastgelegd, voor het geval u uw beslissingen niet meer kunt communiceren.

Het Be Well Team en onze Advocaat & Notaris, mevrouw Kantee Isareenuruk, hebben de meest gestelde vragen van onze leden en de antwoorden op een rij gezet.

1. Wat doet de arts anders als een patiënt een levenstestament heeft?

Voordat de Living Will-instructies worden opgevolgd, moet de arts eerst bevestigen dat de patiënt een levensbeperkende medische aandoening heeft die niet langer effectief kan worden behandeld. In gevallen waarin de patiënt bij bewustzijn is en kan communiceren, zal de arts de patiënt vragen opnieuw te bevestigen dat hij nog steeds wil dat de Levenswil-richtlijn wordt gevolgd.

Of de patiënt nu bij bewustzijn is of niet, er is altijd een second opinion nodig van een andere arts. Eén of beide artsen moeten specialist zijn in het soort ziekte dat de patiënt heeft.

De behandelende arts zal dan alles in het werk stellen om de familie van de patiënt op de hoogte te stellen voordat de levensverlengende behandeling wordt stopgezet, in overeenstemming met de levenstestamentele wil van de patiënt. Om ervoor te zorgen dat er tijdens deze terminale fase geen lijden is, worden therapieën zoals sedatie en pijnverlichting niet stopgezet.

 

2. Hoe weet een ziekenhuis dat een bewusteloze patiënt een levenstestament heeft?

Be Well-leden wordt aangeraden om de Be Well-lidmaatschapskaart altijd bij zich te hebben. Op de kaart plakken we een speciale sticker waarop staat dat de patiënt een levenstestament heeft en dat het ziekenhuis voor meer informatie contact moet opnemen met Be Well.

Leden moeten ook hun dichtstbijzijnde familieleden op de hoogte stellen van het levenstestament, aangezien het ziekenhuis waarschijnlijk als eerste contact met hen opneemt.

Vaak weten de Be Well-artsen al dat de patiënt op het punt staat opgenomen te worden in het ziekenhuis met een levenseindesituatie. In deze gevallen informeren wij het ziekenhuis over het levenstestament en informeren en ondersteunen wij de familie.

 

3. Accepteren alle ziekenhuizen dit levenstestament?

Het door Be Well gebruikte Living Will-document is opgesteld in overleg met vooraanstaande Thaise ziekenhuizen en onze gespecialiseerde advocaat mevrouw Kantee Isareenuruk uit Libothai. Het zou door alle ziekenhuizen in Thailand moeten worden geaccepteerd.

Be Well en/of mevrouw Kantee Isareenuruk komen graag tussenbeide namens elke patiënt als het moeilijk is om dit levenstestament te laten opvolgen.

 

4. Kan deze Living Will ook in andere landen worden gebruikt?

Dit document is gemaakt volgens de Thaise wet. We kunnen niet garanderen dat het in andere landen wordt geaccepteerd. Wij raden u aan om in elk land dat u veel bezoekt een aparte levenstestament op te maken.

 

5. Wat als ik thuis wil overlijden?

De keuze om thuis te sterven in plaats van in het ziekenhuis kan worden toegevoegd aan het levenstestament, via het onderdeel ‘anderen’. Houd er rekening mee dat het vanwege medische en andere technische factoren niet altijd mogelijk is om aan dit verzoek te voldoen.

 

6. Is het nodig om een levenstestament elke 3 jaar te vernieuwen?

De Thaise wet vereist niet dat een levenstestament wordt vernieuwd, maar veel ziekenhuizen geven er de voorkeur aan dat een levenstestament niet ouder is dan 3 jaar. Dit om de kans te verkleinen dat het document niet de meest recente versie is.

 

7. Moeten leden hun eigen getuigenis meenemen bij het opmaken van een levenstestament?

Ja. Voor de legalisatie van het levenstestament moet een getuige aanwezig zijn bij de notaris. Het is het beste als u een echtgeno(o)t(e) of familielid meeneemt als getuige.

 

8. Wat is een volmacht (PoA)?

Een PoA is een juridisch document dat één persoon ('de agent') de bevoegdheid geeft om voor een andere persoon op te treden. De agent kan een brede of beperkte wettelijke bevoegdheid hebben om juridische beslissingen te nemen over de eigendommen, financiën of medische zorg van de opdrachtgever. Voor specifieke transacties is echter een specifieke afzonderlijke PoA vereist (bijvoorbeeld voor de bank, voor het kadaster, enz.).

Opgemerkt moet worden dat het PoA alleen geldig is zolang de patiënt nog leeft.

 

9. Kan een volmacht (PoA) aan het levenstestament worden toegevoegd?

Een PoA kan geen onderdeel zijn van het levenstestament, maar kan wel als afzonderlijk document worden opgesteld. Neem voor hulp hierbij contact op met onze gespecialiseerde advocaat mevrouw Kantee Isareenuruk uit Libothai.

 

10. Wat is de positie in Thailand met betrekking tot een testament?

Als een persoon overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt, worden zijn bezittingen overgedragen in overeenstemming met de Thaise wet. De rechtbank zal in overleg met de erfgenamen van de overledene een executeur benoemen.

Als de patiënt daarentegen een testament heeft, kan in dit document worden vermeld hoe hij/zij de erfenis wil overdragen en welke executeur-testamentair hij/zij wil benoemen om toezicht te houden op het proces. Om deze reden raden wij aan dat alle leden een testament opmaken.

Als u in uw thuisland al een testament heeft gemaakt, raden wij u aan dit document in Thailand te laten legaliseren. Voor advies over het opstellen en legaliseren van testamenten kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat mevrouw Kantee Isareenuruk uit Libothai.

 

11. Kan een levenstestament gewijzigd worden?

Een levenstestament kan op elk moment worden bijgewerkt of gewijzigd. Het proces is hetzelfde als toen het voor het eerst werd gemaakt. Als een patiënt die in een ziekenhuis onder doktersbehandeling staat echter niet meer in staat is een amendement op de levenstestament te schrijven of te ondertekenen, kan dit mondeling worden gewijzigd.

 

12. Moet het levenstestament in het Thais worden vertaald?

Juridisch gezien hoeft een Engelstalige levenstestament niet in het Thais te worden vertaald. Ook zien we in de praktijk weinig behoefte, aangezien de meeste artsen en ziekenhuizen in Thailand goede Engelse taalvaardigheden hebben of toegang hebben tot vertaaldiensten. We zijn echter van plan om voor onze Thaise leden een Thaise versie van het levenstestament te maken, die ook als vertaling voor de Engelse versie kan worden gebruikt.

Voor verdere vragen kunt u ons bereiken via e-mail of bel ons op 02 111 6644 of als u een Sjabloon voor levenstestament, klik op de onderstaande knop.

(We zullen dit sjabloon de komende weken naar een online formulier verplaatsen.)