side-area-logo

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประกอบด้วย:

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรที่ บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล (ฟรีสูงสุด 4 ครั้งต่อปี) การเยี่ยมบ้านในเวลากลางวันและโทรฉุกเฉินตอนกลางคืน และส่วนลดอื่นๆ เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และยา เป็นต้น | ดูค่าธรรมเนียม

การตรวจสุขภาพประจำปี:

  • การตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไตและตับ การตรวจไขมันในเลือด
  • การตรวจร่างกายและทบทวนประวัติทางการแพทย์ของคุณโดยแพทย์ประจำคลินิก
  • การตรวจคลื่นหัวใจ

แพทย์ของเราอาจแนะนำการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือการทดสอบ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการทดสอบขั้นพื้นฐานและหรือประวัติทางการแพทย์ของคุณ การตรวจดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางคลินิกจะมีใบเสนอราคาแจ้งล่วงหน้า

บันทึกทางการแพทย์ของคุณจะถูกเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยของเรา และจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยกับบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมจากลูกค้า

การตรวจสุขภาพประจำปีจะคล้ายกับการตรวจสุขภาพแรกเข้า แต่จะไม่รวมคลื่นไฟฟ้าหัวใจเว้นแต่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

หนังสือเดินทางแพทย์เพื่อพกติดตัวตลอดเวลาเช่น ในกรณีที่โรงพยาบาลฉุกเฉิน

หนังสือเดินทางแพทย์เพื่อพกติดตัวตลอดเวลาเช่น ในกรณีที่โรงพยาบาลฉุกเฉิน

ส่วนลดค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ทางคลินิกมอบให้

สิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมายจากองค์กรพันธมิตร Be Well. | ดูความเป็นหุ้นส่วนและประโยชน์ที่ได้รับ

Call Now