สุขภาพในสายฝน

สัปดาห์นี้เห็นจุดเริ่มต้นของฤดูฝนซึ่งเป็นการบรรเทาความร้อนและความแห้งแล้ง แต่ฝนยังมาพร้อมกับคำเตือนสุขภาพ ประเทศไทยเห็นการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน

Share